Blog

Jan 03

10 Belangrijke punten om vast te stellen welk tankopslagbedrijf geschikt is

Overweegt u de opslag en overslag van chemische vloeistoffen uit te besteden? Hier zijn 10 zaken waar u op moet letten wanneer u onderzoekt bij welk tankopslagbedrijf u dit kunt gaan doen.

Door de opslag en overslag van chemische stoffen uit te besteden aan een tankbedrijf verlaagt u het risico-niveau op uw eigen terrein. Ook voorkomt u hiermee dat u gedwongen wordt dure investeringen te doen in veiligheidsmaatregelen. Toch moet u géén genoegen nemen met elk aanbod van bedrijven die de op- of overslag voor u willen overnemen. Antwoorden op de volgende 10 vragen moeten onderdeel vormen van uw besluitvorming.

  1. Beschikt het tankopslagbedrijf over alle benodigde vergunningen?
  2. Hoe is de bereikbaarheid van het tankopslagbedrijf: zijn ze zowel over de weg, per spoor als over het water bereikbaar?
  3. Wat is het kennisniveau van de medewerkers over de regels met betrekking tot de veiligheid, milieu en wijze waarop met de stoffen moet worden omgegaan?
  4. Welke maatregelen zijn genomen om de kans op, of impact van calamiteiten te minimaliseren?
  5. Hoe oordelen inspecties, belangengroepen en overheden over dit bedrijf?
  6. Hoe ziet hun calamiteitenplan er uit?
  7. Hoe flexibel is dit opslagbedrijf met betrekking tot opslagcapaciteit, reactie snelheid en/of het uitvoeren van aanpassingen in het belang van ons product of onze organisatie?
  8. Welke aanvullende diensten levert dit tankbedrijf die onze activiteiten verder kunnen ondersteunen?
  9. Op welke punten wijken zij af van zaken die wij als kernwaarde beschouwen voor ons bedrijf?
  10. Hoe is de ligging van het bedrijf met het oog op de veiligheid voor de omgeving?

About The Author

Leave a reply