Blog

Mar 16

Tankopslag Verbeke juicht de lage emissiezone toe

Het Antwerpse Havenbedrijf zal later dit jaar een campagne starten om vast te stellen of de lage emissiezone ook kan worden uitgebreid naar het havengebied. Wat ons betreft mag dat direct: Tankopslag Verbeke juicht de lage emissiezone toe.

Sinds 1 februari 2017 voert de stad Antwerpen een lage-emissiezone in het gebied binnen de Singel en op de Linkeroever van de Schelde. Vervuilende wagens mogen dat gebied niet meer in, of alleen tegen betaling. Op die manier wil de gemeente proberen de uitstoot van fijnstof en roet voor 2020 met enkele tientallen procenten terug dringen.

Nu het Antwerpse Havenbedrijf aangekondigd te willen onderzoeken of het ook in het havengebied een lage emissiezone kan invoeren. Die zou dan alleen betrekking hebben op het wegverkeer.

Volgens Annik Dirkx, woordvoerdster van het Havenbedrijf, zal in november een vergroeningscampagne worden gelanceerd. De nadruk ligt daarbij op een vrijwillige vergroening van het wagenpark.

Tankopslag Verbeke juicht de lage emissiezone toe. Hoewel onze activiteiten buiten het Antwerps havengebied liggen, streeft Tankopslag Verbeke naar een milieu-vriendelijke bedrijfsvoering. Daar vallen ook de tientallen vrachtwagens onder die dagelijks onze terminal bezoeken. Om deze snel en veilig te verwerken heeft Tankopslag Verbeke begin dit jaar een geautomatiseerde toegang geïnstalleerd. Elke andere stap die de milieu-vriendelijkheid van de vrachtwagens kan verhogen, of hun aanwezigheid kan verkorten, juicht Tankopslag Verbeke daarom toe.

About The Author

Leave a reply