Blog

Dec 23

Voorkomen is belangrijker dan genezen

Wanneer men verantwoordelijk is voor de producten van anderen dan staat de veiligheid van dat product altijd voorop. Zeker wanneer het om stoffen voor de petro-chemische industrie gaat. Wat betekent dat dan voor een tankopslagbedrijf?

Jaarlijks stromen miljoenen liters vloeistof door de installaties van een tankopslagbedrijf. Om de veiligheid voor de producten, medewerkers en omgeving te waarborgen controleert het tankopslagbedrijf continue het product, de faciliteiten en de omgeving.

Tankopslag Verbeke doet dit pro-actief.

Zo houden sensoren en meters continue de actuele situatie in de gaten. De data van deze sensoren en meters wordt gekoppeld aan kennis die verkregen is uit andere bronnen. Dat kan het meteorologisch instituut, het Veiligheidsinformatieblad van de toeleverancier, ervaringen van collega-bedrijven of industriële verbonden of kennis van de veiligheidsinstanties en overheden zijn.

Door die gegevens continue te monitoren en te vergelijken kan Tankopslag Verbeke tijdig actie ondernemen. Het uitgangspunt daarbij is om te zorgen dat actie wordt ondernomen voordat een situatie kritiek kan worden genoemd. Wanneer het aan komt om de veiligheid of het milieu, is ons uitgangspunt dat ‘voorkomen beter is dan genezen’.

Alleen door de veiligheid van mens en milieu centraal te stellen in onze activiteiten zijn wij in staat onze klanten bij te staan in het realiseren van hun doelen.

About The Author

Leave a reply