Blog

Jun 10

Tank Opslag Verbeke zet verjongingskuur terminal Hemiksem voort

Tank Opslag Verbeke heeft gisteren de bouw van zes nieuwe tanks op gang getrokken op zijn terminal in Hemiksem. Het familiebedrijf zet zo een verdere stap in de modernisering van een draaischijf voor vloeibare bulk die vooral op nichetrafieken mikt.

image001

De zes nieuwe tanks, samen goed voor een opslagcapaciteit van 9.000 m³, komen in de plaats van oudere tanks. Zij worden aangevuld met een gloednieuw en volautomatisch laadstation dat eveneens een bestaande installatie vervangt en die in een eerste fase twee   trucks tegelijkertijd zal aankunnen. Op termijn komt daar een derde laadpost bij.

Inbreiding

Met die inbreiding, die tegen eind 2017 operationeel zal zijn, is een investering van om en bij 8 miljoen euro gemoeid. De huidige tankopslagcapaciteit van 103.000 m³, verdeeld over een honderdtal tanks met een inhoud die schommelt tussen 150 en 5.500 m³, zal vrijwel ongewijzigd blijven.

Met het project trekt Tank Opslag Verbeke (TOV) de verjongingskuur door die de voorbije jaren is ingezet en zich al vertaalde door de vernieuwing van andere tanks. Momenteel wordt bijvoorbeeld ook werk gemaakt van de volledige vervanging van een tank van 5.500 m³.

image004

Familiebedrijf

De familie Verbeke is al langer actief in vervoer, opslag, distributie en trading van vloeibare bulk, vertelt bestuurder Ryan Verbeke (foto 2). Toen ze in 2010 haar bunkeringactiviteiten naar de zeevaart toe (die onder de noemer Verbeke Bunkering werden gevoerd) verkocht, nam ze de participaties over van de twee partners met wie ze sinds 2008 de vroegere terminal van Vopak in Hemiksem uitbaatte.

“We hebben een vroegere multinational teruggeschroefd naar een familiebedrijf”, vat Verbeke het met een glimlach samen. Het familiaal karakter en de lokale verankering van het bedrijf voert hij hoog in het vaandel. Die staan borg voor expertise, marktkennis en een dienstverlening op maat, zegt de zaakvoerder.

Nichetrafieken

De terminal in Hemiksem krijgt een ruime waaier aan producten te behandelen. Tank Opslag Verbeke richt zich daarbij in de eerste plaats op producten die als component dienen voor de aanmaak van oliën en chemicaliën en in kleinere volumes komen en gaan. “Er zit toekomst in die nichetrafieken waarvoor aan zeer specifieke eisen moet worden voldaan.”

TOV, dat een jaaromzet van circa 11 miljoen draait en 35 mensen tewerkstelt, trekt die kaart resoluut. De nieuwe tanks komen er overigens niet voor een specifiek contract, maar tonen de wil van de onderneming om zijn installaties verder op peil te brengen. “We maken ons sterk dat de vraag zal volgen.”

Voor de toekomst is nog plaats voor bijkomende tanks binnen het bestaande areaal. “Wij zijn uit op een gecontroleerde groei, maar we kijken niet uit naar een uitbreiding van de terminal of andere vestigingen. De klemtoon ligt voor de komende jaren nog altijd op optimalisatie, meer productiviteit en efficiëntieverhoging.”

image003

Ook zeevaart

De terminal in Hemiksem is volledig trimodaal. Aan de steiger op de Schelde (foto 3) werden vorig jaar 401 lichterbewegingen genoteerd én kwamen 42 zeeschepen (tot 20.000 dwt) laden of lossen. “Wij zijn één van de diepste landinwaartse terminals voor zeevaart. Deze locatie biedt naast logistieke ook andere voordelen. Zo gelden er geen havengelden of andere kosten en zijn er geen wachttijden aan sluizen.”

Via de steiger passeren ook volumes die bestemd zijn voor de aanpalende vestiging van Petronas, voor wie tanks van TOV als tussenopslag dienen en dat zijn grondstoffen daar rechtstreeks uit haalt. Interactie met buurbedrijven is er ook met chemiebedrijf Caldic, dat over een installatie beschikt om producten op te vaten die ook door TOV gebruikt kan worden.

Sinds kort wordt ook de rechtstreekse treinaansluiting weer actief benut. “Het spoor was bij ons op sterven na dood, maar wij hebben een contract binnengehaald dat zich vertaalt in een trafiek van 28 wagons per week. We halen zo 170 trucks per maand van de baan. Er is bovendien een nieuwe trafiek per spoor op komst.”

Er kwamen en gingen ook bijna 7.000 trucks (foto 4). Voor- en natransport worden in de regel door de klanten geregeld.

In totaal behandelde Tank Opslag Verbeke vorig jaar in en uit samen 441.000 ton. Het gros liep over het water, met 206.000 ton via binnenvaart (waarvan 83.000 ton uitgaand) en 76.000 ton via zeevaart (waarvan 18.000 ton uitgaand). Het wegvervoer tekende voor ruim 157.000 ton (waarvan 110.000 ton uitgaand). Via het spoor druppelde vorig jaar slechts 650 ton weg. Daar kwam dit jaar meer beweging in.

About The Author

Leave a reply