Blog

Feb 10

Opslag van vloeistoffen aan vele regels gebonden

Het op de juiste manier en veilig opslaan van vloeistoffen voor de petro-chemische industrie is aan vele regels gebonden. Sommige regels richten zich op het beschermen van het milieu en de omgeving, anderen focussen zich op de veiligheid en gezondheid van het personeel.

De opslag van vloeistoffen voor de petro-chemische industrie vereist, natuurlijk, opslagtanks van hoge kwaliteit. Maar met goede tanks alleen komt men er niet.

Zo dienen sommige stoffen gescheiden van elkaar te worden opgeslagen. Dat vereist dus een goede planning. Op elke tank moet zijn aangegeven wat deze bevat en wat consequenties dat heeft in geval van een calamiteit. Op dat moment moet het meteen duidelijk zijn welke maatregelen genomen moeten worden om de risico’s te minimaliseren.

Daarnaast moet het terrein over voldoende capaciteit beschikken om vloeistoffen bij eventuele lekkages te kunnen opvangen om zo te voorkomen dat deze het milieu vervuilen. De vloeren moeten dus productbestendig zijn en mogen geen directe verbinding met het riool of de bodem hebben.

De opslag van vloeistoffen voor de petro-chemische industrie vergt dus veel kennis van zaken en ervaring. Bij Tankopslag Verbeke weten we dit al jaren. Alle medewerkers worden regelmatig getraind en de relaties met onze klanten zijn zeer nauw. Breng ons een bezoek: dan kunt u het zelf ervaren.

About The Author

Leave a reply